Thanh toán và giao xe

31/07/2015 12:02:42 AM | 3078

Sàn ô tô Hòa Bình Việt Nam xin cám ơn khách hàng đã lựa chọn mua xe tại các showroom của Sàn ô tô Hòa Bình. Sau đây xin phép hướng dẫn quý khách hàng phương thức thanh toán và nhận xe tại các showroom sau khi đã ký hợp đồng mua bán xe ô tô.

 

I. MUA XE TRẢ THẲNG
 

A. Thanh toán.
 

1. Bên A thanh toán cho Bên B làm 02 lần như sau:

- Lần 1: Bên A đặt cọc cho bên B số tiền  10% giá trị của xe và ký hợp đồng mua bán xe với bên B và thanh toán số tiền còn lại trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Lần 2: Bên A thanh toán số tiền còn lại của hợp đồng trước khi Bên B bàn giao xe và đầy đủ hồ sơ xe.

2. Bên A thanh toán cho Bên B bằng đồng Việt Nam theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên B (tùy theo thỏa thuận của các bên).

3. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, việc thanh toán phải thực hiện trực tiếp tại Quầy thu ngân của Bên B. Bên B phải xuất Phiếu thu tiền mặt, trong đó ghi rõ số tiền Bên A thanh toán và có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền của bên B.
 

B. Thời gian, địa điểm và phương thức giao hàng 
 

1. Việc giao xe cho Bên A sẽ được thực hiện theo thời gian trong hợp đồng.

2. Địa điểm giao nhận xe: Tại địa chỉ bên B

3. Bên B sẽ giao xe trực tiếp cho Bên A hoặc người được Bên A ủy quyền. Người được Bên A ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ và CMND hoặc giấy tờ tương đương.

4. Quyền sở hữu và rủi ro đối với hàng hóa được coi là đã chuyển từ Bên B sang Bên A kể từ thời điểm xe được giao cho Bên A hoặc người được Bên A ủy quyền.

 II. MUA XE TRẢ GÓP
 

A. Bên Mua thanh toán thành 3 đợt như sau:
 

- Đợt 1: Bên A đặt cọc cho Bên B số tiền 10%  ngay sau khi ký hợp đồng. Trong  5 ngày nếu bên B không nhận được giấy bảo lãnh cho vay của ngân hàng thì bên B có quyền chấm dứt hợp đồng và  bán chiếc xe đó cho khách hàng khác.

- Đợt 2: Bên A thanh toán phần đối ứng cho Bên B (đã bao gồm tiền đặt cọc) ngay sau khi nhận giấy bảo lãnh chấp nhận cho vay của Ngân hàng. Lúc đó bên B sẽ làm thủ tục đăng ký xe.

Sau khi đăng ký xe với tên chủ sở hữu Bên A, vì bất cứ lý do gì mà Bên A không ký nhận nợ và làm các thủ tục cần thiết với ngân hàng để ngân hàng thanh toán cho Bên B số tiền Ngân hàng đã cam kết thì Bên A có trách nhiệm:

+ Thanh toán cho Bên B số tiền còn thiếu, hoặc chuyển quyền sở hữu cho bên thứ 3 trong thời gian sớm nhất nhưng không được quá 5 ngày kể từ ngày đăng ký xe. Bên B chỉ bàn giao xe sau khi đã nhận đủ 100% giá trị hợp đồng.

+ Bên A sẽ phải thanh toán mọi khoản chi phí phát sinh như: tiền lãi tính theo lãi vay Ngân hàng của số tiền ngân hàng đã cam kết, tiền thuê chỗ trông giữ, bảo quản xe, thuế trước bạ, lệ phí đăng ký xe, lệ phí công chứng và các khoản chi phí khác,…. Đồng thời Bên A cũng phải chịu khoản chênh lệch giữa giá trị hợp đồng ban đầu và giá trị hợp đồng giữa Bên B với Bên thứ ba (đơn vị mua mới)

- Đợt 3: Số tiền còn lại của hợp đồng là số tiền Ngân hàng chấp thuận cho Bên A vay sẽ được Ngân hàng thanh toán trước khi Bên B bàn giao xe cùng toàn bộ giấy tờ xe đã đăng ký.

 Bên A thanh toán cho Bên B bằng đồng Việt Nam theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên B (tùy theo thỏa thuận của các bên).

 Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, việc thanh toán phải thực hiện trực tiếp tại Quầy thu ngân của Bên B. Bên B phải xuất Phiếu thu tiền mặt, trong đó ghi rõ số tiền Bên A thanh toán và có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền của bên B.
 

B. Thời gian, địa điểm và phương thức giao hàng 
 

1. Việc giao xe cho Bên A sẽ được thực hiện theo hợp đồng và trình tự của quy trình trả góp. 

2. Địa điểm giao nhận xe: Tại địa chỉ Bên B.

3. Bên B sẽ giao xe trực tiếp cho Bên A hoặc người được Bên A ủy quyền. Người được Bên A ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ và CMND hoặc giấy tờ tương đương.

4. Quyền sở hữu và rủi ro đối với hàng hóa được coi là đã chuyển từ Bên B sang Bên A kể từ thời điểm xe được giao cho Bên A hoặc người được Bên A ủy quyền.

 

Like & Chia sẻ sản phẩm này lên mạng xã hội:

Bài viết khác:

Đổi và trả hàng